NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU
(+84) 28 3831 5545

Công ty Cổ phần Công nghệ GISP VIỆT NAM, tiền thân là Công ty TNHH GISP VIỆT NAM, được thành lập tháng 11 năm 2015. Sau bốn năm hoạt động, Công ty đã được tái cơ cấu và đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ GISP VIỆT NAM vào tháng 2 năm 2020.

Tại GISP VIỆT NAM, chúng tôi đang tiếp cận những Công nghệ, phương pháp về quản lý đất và dinh dưỡng cây trồng cũng như Công nghệ sau thu hoạch, vốn là điểm yếu của Nông nghiệp Việt Nam.