NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU
(+84) 28 3831 5545

Tin tức

Thông báo về việc không tham dự Hortex Việt Nam 2020

Do nguyên nhân bất khả kháng, GISP Việt Nam không thể tham dự Hortex Vietnam 2020.

GISP Việt Nam sẽ triển khai dịch vụ phân tích dịch SAP

GISP Việt Nam sẽ triển khai dịch vụ phân tích dịch SAP vào tháng 6 năm 2020.

Xem thêm ...

Kiến thức

Xem thêm ...

Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Công nghệ GISP VIỆT NAM, tiền thân là Công ty TNHH GISP VIỆT NAM, được thành lập tháng 11 năm 2015... 

Sứ mệnh của chúng tôi

TẦM NHÌN

Phần đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp sau thu hoạch hàng đầu Việt Nam vào năm 2025, góp phần nâng cao giá trị cho nông sản Việt

Nhiệm vụ

Phần đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp sau thu hoạch hàng đầu Việt Nam vào năm 2025, góp phần nâng cao giá trị cho nông sản Việt

Văn hóa

Phần đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp sau thu hoạch hàng đầu Việt Nam vào năm 2025, góp phần nâng cao giá trị cho nông sản Việt

ĐỐI TÁC CỦA GISP VIỆT NAM