NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU
(+84) 28 3831 5545
(06/02/2020) - Thông báo về việc không tham dự Hortex Việt Nam 2020

THÔNG BÁO NGÀY 17/2/2020


VÌ LÝ DO DỊCH BỆNH VIUS COVID-19 VẪN ĐANG DIỄN RA PHỨC TẠP, CÁC ĐỐI TÁC CÙNG PHỐI HỢP VỚI GISP VIỆT NAM THAM DỰ HỘI CHỢ QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN RAU, HOA, QUẢ VIỆT NAM (HORTEX VIETNAM 2020) ĐÃ KHÔNG THỂ THAM DỰ SỰ KIỆN. DO THỜI GIAN CÒN LẠI QUÁ NGẮN, CÔNG TY GISP VIỆT NAM KHÔNG KỊP LÀM THỦ TỤC TẠM NHẬP, TÁI XUẤT MỘT SỐ THIẾT BỊ DỰ KIẾN TRƯNG BÀY TẠI HỘI CHỢ. SAU KHI CÂN NHẮC, CÔNG TY CHÚNG TÔI TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO KHÔNG THỂ THAM GIA TRƯNG BÀY TẠI HỘI CHỢ HORTEX VIỆT NAM 2020 DO KHÔNG ĐỦ NỘI DUNG TRƯNG BÀY.

XIN TRÂN TRỌNG CÁO LỖI BAN TỔ CHỨC VÀ QUÝ KHÁCH HÀNG!


GISP VIỆT NAM