NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU
(+84) 28 3831 5545

Mối quan hệ canh tác - thu hoạch - sau thu hoạch

70% nhà hàng kinh doanh thành công quyết định vào sự quản lý đúng đắn, hợp lý hay không của các quản lý nhà hàng. Các quản lý nhà hàng là người trực...

Dịch bệnh, sâu bệnh dưới góc nhìn dinh dưỡng

Các nhà hàng luôn cố gắng đem đến cho khách hàng sự lựa chọn phong phú về đồ ăn cũng như sự phục vụ nhiệt tình nhất, nhằm thu hút những khách hàng trung...

Dry Matter - chỉ số quản trị chất lượng rau quả hiện đại

Phân tích dịch SAP là một công cụ hữu hiệu để đánh giá các vấn đề về hấp thụ dinh dưỡng của cây trồng (nutrient uptake) và có nhiều ưu điểm vượt...